Çocukluk Dönemi Sünneti

Çocukluk Dönemi Sünneti Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yenidoğan dönemi dışındaki bebek ve çocuklarda sünnet genel anestezi altında ve ameliyathane koşullarında yapılması gereken bir cerrahi işlem. Bunun nedeni ise bu yöntemle ruhsal etkilenmenin en az olmasının yanında iyi bir ağrı kontrolüne de olanak tanıması.

Yaklaşık 15 -20 dakika süren işlemin ardından ortalama genel anestezi ile yapılanlarda 3 saat, lokal anestezi ile yapılan yenidoğan sünnetlerinde de 1 saat sonra çocuk evine gönderilebilmektedir.

Çocuk sünneti nedir?
Ön Hazırlık

Çocuk Sünnetine Hazılık Aşamasında Neler Yapılmalı?

Anlayabilecek yaştaki çocuklarla sünnet kararı birlikte alınmalıdır. Çocuğun bu konuda çevre ve arkadaşları tarafından yanlış bilgilendirilmesine meydan verilmeden konu anlayacağı basitlikte anlatılmalı, konuşma ile sünnet arasındaki süre de kısa tutulmalıdır.

Operasyondan önce ilgili hekim tarafından muayene edilmelidir. Böylece hem operasyon sırasında karşılaşılabilecek sürprizlerden (örn: doğuştan sünnetlilik-hipospadias gibi) kaçınılmış ve gerekli kan tahlilleri istenmiş olacaktır, hem de çocuk ve aile birinci ağızdan operasyon ile ilgili ayrıntıları öğrenme fırsatını bulacaklardır.